ماژول تستر فرستنده های رادیویی

تستر ماژول قدرت و برد PMCC

Module & PMCC Board Tester Power

01 Modul Tester

با توجه به کثرت فرستنده های جهاد در ایستگاه های رادیویی، بنا به درخواست ادارۀ کل فرستنده های رادیویی مبنی بر ساخت تستر ماژول، این شرکت طی حدود 2 سال، با برنامه ریزی مدونی، تحقیقات و طراحی و ساخت آن را توسط مهندسین مجرب خود، براساس معیارهای ذیل بعهده گرفت:

02 Modul Tester

برای دریافت فایل پی دی اف راهنمای دستورالعمل تستر ماژول روی لینک کلیک کنید:

 راهنمای دستورالعمل تستر ماژول