تستر PLG تستر و PMCC

 

PMCC تستر و PLG تستر

 

همان گونه که مستحضرید ماژول های قدرت در فرستنده های رادیویی جهاد ، توسط بردهای PMCC کنترل جریان و دما می شوند.

امروزه بخش عمده ای از هزینه نگهداری فرستنده ها ، سوختن ماژول های قدرت است که شاهد آن هستیم.

حال چنانچه بردهای PMCC عملکرد صحیحی نداشته باشند و ماژول ها را بخصوص در برابر افزایش جریان (Over Current) محافظت نکنند ، باعث سوختن ماژول ها می گردند.

شاید در ایستگاه های رادیویی ، بردهای PMCC را نتوان به آسانی تست نمود زیرا نیاز به شبیه سازی افزایش جریان می باشد که این شبیه سازی توسط فرستنده به آسانی مقدور نیست.

از سویی گاهی ممکن است بردهای کنترل PMCC که در مدار قرار دارند از صحت عملکرد آن ها مطلع نباشیم و این خود باعث سوختن ماژول ها گردد.لذا لازم است هر از چندگاهی حداقل سالی یکبار این بردها تست وبررسی شوند تا بتوان از صحت عملکرد آن ها مطمئن شد.

از سوی دیگر برد PLG ولتاژ های مرجع برد PMCC را فراهم می سازد. لذا صحت برد PLG جهت عملکرد برد PMCC بسیار مهم می باشد.

بر این اساس شرکت موج گستر مبین پس از یک مطالعه و تحقیق مستمر نسبت به ساخت تستر برد های PMCC و PLG اقدام نمود تا همکاران عزیز ایستگاههای رادیویی بتوانند به راحتی این بردها را تست و تعمیر نمایند تا از این طریق بتوان بطور چشمگیری از سوختن ماژول ها جلوگیری نمود.

طراحی تستر های PMCC و PLG از پایداری بالایی برخوردارند و به مدت سه سال ضمانت می شوند.


PLG Tester

 

PLG Tester

 

 

 

PMCC Tester

PMCC Tester