آموزش

در این قسمت آموزش های مربوط به دستگاهها و تجهیزات تولید شده توسط شرکت را می توانید دانلود کنید.

1- راهنمای دستورالعمل تستر ماژول

2- راهنمای دستورالعمل کنترل فن

3- طراحی ماژول قدرت

4- آنتن

5- اطاق مچینگ

6- حفاظت ایستگاه های رادیویی در برابر رعد و برق

7- خطوط انتقال انرژی

8- شبکه زمین

9- طراحی و ساخت مسیر فیدر

10- چاه ارت